Θανάσης […], ιδιοκτήτης καταστήματος με κάλτσες, οδός Δώρου, Σεπτέμβριος 2016

Η ιστορία του καταστήματος ξεκινάει το 1979 που υπήρχε το Μινιόν και υπήρχαν οι βιοτεχνίες του κέντρου που απασχολούσαν πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα το τρένο και τα λεωφορεία της Ζήνωνος και Πατησίων να έφερναν στην Ομόνοια από το πρωί πολύ κόσμο. Μετά το κλείσιμο του Μινιόν, ξεκίνησε η πτώση της εμπορικής κίνησης και την αλλοίωση της ποιότητας των προϊόντων. Αυτά περιγράφει αναλυτικά ο Θανάσης, ιδιοκτήτης καταστήματος με κάλτσες στην οδό Δώρου. Περιγράφεται το πώς η μείωση εντάθηκε από το 2004 και μετά, πως ενισχύθηκε από την κατάργηση των αδειών για μικροπωλητές του δρόμου που δημιουργούσαν μια τοπική κίνηση. Στην μείωση της κίνησης συνέτεινε και το εμπόριο ναρκωτικών μεταξύ το 2010-2015, η μετέπειτα οικονομική κρίση, το κλείσιμο μαγαζιών και ερείπωση πεζοδρόμων όπως η Δώρου που μετατράπηκαν σε «δημόσια ουρητήρια» εντείνοντας το πρόβλημα. Μας έδειξε και σημεία του πεζοδρόμου που έχουν διαβρωθεί από τα ούρα. Περιγράφεται η γεωγραφική κατανομή της εμπορικής κίνησης στην Ομόνοια και η τουριστική κίνηση που δεν περιλαμβάνει τη Δώρου στη διαδρομή τους λόγω της μυρωδιάς. Περιγράφεται η Κυριακή ως η καλύτερη ημέρα της αγοράς λόγω κυρίως των μεταναστών γυναικών που εργάζονται στη γύρω περιοχή. Περιγράφεται η έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτικών να συνομιλήσουν με τους μαγαζάτορες της Ομόνοιας. Περιγράφεται η προσφορά του Γεωργακά, του ιδιοκτήτη του Μινιόν, στον δημόσιο χώρο της περιοχής. Περιγράφεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι χρήσεις γης της οδού Δώρου, η ζωτική σημασία που αποκτά για την βιωσιμότητα των καταστημάτων κάθε μεταφορά υπηρεσίας στην (έρημη) Ομόνοια (όπως πρόσφατα που ήρθε η ΕΥΔΑΠ στην Σατωβριάνδου). Περιγράφεται το σκεπτικό της μετατροπής της Ομόνοιας σε άξονα σύνδεσης της Πανεπιστημίου με την Αγίου Κωνσταντίνου. Περιγράφονται οι προσπάθειες συλλογικής διαχείρισης του θέματος καθαρισμού και καλλωπισμού της Δώρου από τους καταστηματάρχες. Ο Θανάσης, απόφοιτος δομικών έργων από τη Μεγαλόπολη, μιλάει για τις επιλογές ζωής. Πατέρας τριών παιδιών, περιγράφει τις συζητήσεις μαζί τους ως προς τις επαγγελματικές τους επιλογές.